Download CV

Nhà thầu cơ điện

Các bước thi công hệ thống điện mỗi công trình sẽ khác nhau, nhưng đều có những đặc điểm chung nhất định. Vậy điểm chung trong biện pháp thi công hệ...
HVAC viết tắt của cụm từ “Heating, Ventilating, and Air Conditioning” (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) gọi chung là Hệ thống điều hòa...
Trong công trình xây dựng, dù có quy mô lớn hay nhỏ đều được chia ra thành hai phần là phần xây dựng và phần cơ điện (M&E). Phần cơ điện (M&E) có rất...
Hệ thống báo cháy bao gồm những thiết bị cơ bản như sau: