Download CV

Bản tin nội bộ

THÔNG BÁO V/v: Chuyển trụ sở làm việc Kính gửi Quý khách hàng, Đối tác. Nhằm mở rộng quy mô hoạt động và phục vụ khách hàng ngày một tốt..
Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) có nghĩa là Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giữ vai trò giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong...