TIN TUYỂN DỤNG

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

- Tư vấn Giải pháp Kỹ thuật đầy đủ và hợp lý cho Chủ đầu tư; - Tư vấn giải phát kỹ thuật, nghiên cứu đối thủ tư vấn cho BLĐ; - Kiểm tra và...

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của Công ty - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCNV khối...

CÁN BỘ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU CƠ ĐIỆN

- Tiếp nhận các bản vẽ Thiết kế Cơ điện của khách hàng về các Dự án tòa nhà Cao tầng, Chung cư, Khách sạn... để bóc khối lượng dựa trên hệ thống...

KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN

- Kiểm tra bản vẽ, triển khai, giám sát các hạng mục thi công M&E theo đúng kỹ thuật và chủng loại vật tư đã được cấp phát - Giám sát các nhà thầu...

  1