Download CV

Hệ thống điện

Nguồn trung thế từ mạng lưới điện thành phố cấp đến tủ máy cắt trung thế sau đó được phân phối đến các máy biến thế cung cấp điện cho các tủ điện chính của tòa nhà...
Hệ thống dây dẫn phân phối điện cho khu công cộng, thương mại dịch vụ sử dụng cáp đồng.Tất cả dây cáp điện trong công trình phải được thiết kế tuân theo QCVN 12:2014/BXD...
Hệ thống chiếu sáng là một hạng mục con của hệ thống điện. Hệ thống chiếu sáng vận dụng những công nghệ tiên tiến nhất để tối đa tiết kiệm năng lượng, đáp ứng ...
Nối đất cho trạm biến áp và hạ thế tách riêng ra hai hệ thống. - Hệ thống nối đất hạ thế dùng cọc tiếp địa, cáp tiếp địa kết nối từ trạm nối đất đến hộp kiểm tra...